O projektu

Projektom se želi potaknuti razvoj socijalnih usluga te omogućiti inovativni pristup u osiguranju produljenog radnog vremena s ciljem veće obuhvaćenosti, dostupnosti i priuštivosti djece programima ranog i predškolskog odgoja. Projekt se provodi na području Međimurske županije, odnosno na području Općine Donji Kraljevec te na području Općine Goričan. Stoga su i partneri na projektu dječji vrtić ”Ftiček” iz Donjeg Kraljevca i dječji vrtić ”Ružica” iz Goričana, dok je sam nositelj projekta Općina Donji Kraljevec.

Kako dolazi do porasta broja djece polaznika, tako se povećava i potreba za unapređenjem postojećih kapaciteta. U skladu s time, planira se zapošljavanje 3 odgajatelja na puno radno vrijeme za rad s djecom s teškoćama u razvoju te angažiranje stručnog kadra koje se sastoji od logopeda i defektologa te stručnih suradnika za engleski i njemački jezik, sport, glazbenu i ekološku aktivnost.

Uspješnom realizacijom ovog projekta omogućiti će se osnova za daljnji razvoj novih programa i poticaj za provođenje što više programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će se produljiti rad u dječjem vrtiću sukladno potrebama roditelja kroz uvođenje novih besplatnih programa. Također bi se osigurala bolja njega za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece što uključuje i kvalitetu prehrane, kao i zadovoljavanje higijenskih uvjeta. Također, projektom se želi podići svijest javnosti o važnosti obiteljskog i poslovnog života te stvoriti poticajno okruženje za povećanje kvalitete života kao i socijalizacije cijele lokalne i regionalne zajednice.