O Projektu

Projektom se želi potaknuti razvoj socijalnih usluga te omogućiti inovativni pristup u osiguranju produljenog radnog vremena s ciljem veće obuhvaćenosti, dostupnosti i priuštivosti djece programima ranog i predškolskog odgoja. Projekt se provodi na području Međimurske županije, odnosno na području Općine Donji Kraljevec te na području Općine Goričan. Stoga su i partneri na projektu dječji vrtić ”Ftiček” iz Donjeg Kraljevca i dječji vrtić ”Ružica” iz Goričana, dok je sam nositelj projekta Općina Donji Kraljevec.

Kako dolazi do porasta broja djece polaznika, tako se povećava i potreba za unapređenjem postojećih kapaciteta. U skladu s time, planira se zapošljavanje 3 odgajatelja na puno radno vrijeme za rad s djecom s teškoćama u razvoju te angažiranje stručnog kadra koje se sastoji od logopeda i defektologa te stručnih suradnika za engleski i njemački jezik, sport, glazbenu i ekološku aktivnost.

Uspješnom realizacijom ovog projekta omogućiti će se osnova za daljnji razvoj novih programa i poticaj za provođenje što više programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će se produljiti rad u dječjem vrtiću sukladno potrebama roditelja kroz uvođenje novih besplatnih programa. Također bi se osigurala bolja njega za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece što uključuje i kvalitetu prehrane, kao i zadovoljavanje higijenskih uvjeta. Također, projektom se želi podići svijest javnosti o važnosti obiteljskog i poslovnog života te stvoriti poticajno okruženje za povećanje kvalitete života kao i socijalizacije cijele lokalne i regionalne zajednice.

Naziv projekta:
''DAJMO DJECI BUDUĆNOST''
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

UP.02.2.2.08.0055

CILJ PROJEKTA:
Usklađivanje poslovnog i privatnog obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluga produljenog radnog vremena u dječjim vrtićima

Nositelj projekta:
Općina Donji Kraljevec

Okvir:
Europski Strukturni i Investicijski Fond

Fond:
Europski Socijalni Fond

Operativni program:
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Partneri na projektu:
Dječji vrtić ''Ftiček'' Donji Kraljevec
Dječji vrtić ''Ružica'' Goričan

Nadležno tijelo:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ukupna vrijednost projekta:
3.429.752,75 kuna
(projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske Unije)

Trajanje projekta:
30 mjeseci (2.4.2019. – 2.10.2021.)

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Donji Kraljevec
Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Kontakt

Općina Donji Kraljevec,
Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec

Načelnik općine: Miljenko Horvat

Voditeljica projekta: Kristina Višević

Asistentica projekta: Mateja Mate

E-mail: djeca@donjikraljevec.hr

Mob: 099 671 4212, 098 955 1938

Web: www.dajmodjecibuducnost.donjikraljevec.hr

EU poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi:
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali:
www.esf.hr/operativni-program/