Promotivni materijali za projekt ”Dajmo djeci budućnost”

U sklopu projekta „Dajmo djeci budućnost“ – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Donji Kraljevec i Općine Goričan, nabavljen je promotivni materijal koji će se koristiti u svrhu promidžbe samog projekta te će se isti podijeliti djeci u dječjim vrtićima ”Ftiček” i ”Ružica”.

Dio promotivnog materijala bit će podijeljen sudionicima na javnom predstavljanju te partnerima na projektu dječjem vrtiću „Ftiček“ i dječjem vrtiću „Ružica“.