U utorak, 2. travnja 2019. godine načelnik Općine Donji Kraljevec Miljenko Horvat u Zagrebu je potpisao Ugovor o korištenju sredstava iz projekta ‘Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja’. Odobrena sredstva koriste se za realizaciju projekta Dajmo djeci budućnost pod kodnim brojem UP.02.2.2.08.0055. Ugovor je potpisan zajedno sa ministricom za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku Nadom Murganić te ravnateljem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Antom Lončarom.

Projektom se želi omogućiti veća dostupnost predškolskih programa i obuhvatiti što veći broj djece različitim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Korištenje planiranih programa želi se omogućiti djeci zaposlenih i nezaposlenih roditelja, kao i djeci s jednim zaposlenim roditeljem. Planira se zapošljavanje 3 odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju, angažiranje logopeda i defektologa te stručnog kadra za engleski i njemački jezik, sport, glazbenu aktivnost i eko grupu. U sklopu projekta se također planira i nabava opreme, odnosno didaktičkih sredstava kako bi se usluge što kvalitetnije provodile.

Naziv projekta:
''DAJMO DJECI BUDUĆNOST''
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

UP.02.2.2.08.0055

CILJ PROJEKTA:
Usklađivanje poslovnog i privatnog obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluga produljenog radnog vremena u dječjim vrtićima

Nositelj projekta:
Općina Donji Kraljevec

Okvir:
Europski Strukturni i Investicijski Fond

Fond:
Europski Socijalni Fond

Operativni program:
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Partneri na projektu:
Dječji vrtić ''Ftiček'' Donji Kraljevec
Dječji vrtić ''Ružica'' Goričan

Nadležno tijelo:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ukupna vrijednost projekta:
3.429.752,75 kuna
(projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske Unije)

Trajanje projekta:
30 mjeseci (2.4.2019. – 2.10.2021.)

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Donji Kraljevec
Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Kontakt

Općina Donji Kraljevec,
Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec

Načelnik općine: Miljenko Horvat

Voditeljica projekta: Kristina Višević

Asistentica projekta: Mateja Mate

E-mail: djeca@donjikraljevec.hr

Mob: 099 671 4212, 098 955 1938

Web: www.dajmodjecibuducnost.donjikraljevec.hr

EU poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi:
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali:
www.esf.hr/operativni-program/