Završna konferencija projekta „Dajmo djeci budućnost“

Dana 17. rujna, 2021. godine, u prostorijama velike vijećnice Općine Donji Kraljevec održana je završna konferencija projekta „Dajmo djeci budućnost“. Nazočnima na završnoj konferenciji obratili su se ravnateljica dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec, Sandra Vlah, ravnateljica dječjeg vrtića „Ružica“ Goričan, Ružica Horvat, načelnik Općine Donji Kraljevec, Miljenko Horvat, a više o provedenim aktivnostima na projektu govorila je voditeljica projekta Kristina Višević.

Projekt je vođen usklađivanjem poslovnog i privatnog obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluga produljenog radnog vremena u dječjim vrtićima. Time se pridonijelo ostvarenju da se svakom djetetu osigura jednak pristup programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu njegova stanovanja ili socijalnom i ekonomskom statusu njegove obitelji. Kroz projekt su u vrtićima zaposlene tri odgajateljice u produljenom boravku.

Također, Općina Donji Kraljevec je kroz projekt angažirala stručne suradnike za provedbu kraćih besplatnih programa (engleski i njemački jezik, glazbena i sportska aktivnost). Zbog nepredviđenih okolnosti, program za ekološku aktivnost se nažalost morao ukinuti. Uz navedene stručne suradnike, za rad u vrtićima angažirani su logoped i defektolog koji su zaduženi za rad s djecom s posebnim potrebama/teškoćama u razvoju. Projektom je također kroz javnu nabavu nabavljena oprema za vrtiće (oprema za logopeda i defektologa, učenje stranih jezika, glazbenu aktivnost te oprema za provođenje sportske aktivnosti). Projektom se također podigla svijest javnosti o važnosti obiteljskog i poslovnog  života te se stvorilo poticajno okruženje za povećanje kvalitete života kao i socijalizacije cijele lokalne i regionalne zajednice.

Vođeni pozitivnim iskustvom u provedbi projekta „Dajmo djeci budućnost“ – faza 1, predan je projekt za Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – faza 2 te se nadamo da će isti uskoro biti realiziran.

Najiskrenije zahvale svima koji su na bilo koji način bili uključeni u projekt te doprinijeli pozitivnoj provedbi samog projekta.